CAT -- CAST
LorenaNogal_Curs1

WORKSHOP PROFESSIONALS Lorena Nogal —> 24, 25, 26 abril

LorenaNogal_Curs2

TALLER D’INTRODUCCIÓ A LA DANSA CONTEMPORÀNIA Lorena Nogal —> 10, 11, 12 abril

Preparant la temporada

Col·loquis post-funció —> Del 21 d'octubre al 6 de maig